Сент-Люсия - Бизнес жүргүзүү оңой

Сент-Люсия - Бизнес жүргүзүү оңой

Учурда Дүйнөлүк Банк жарыялаган Doing Business Report программасында Сент-Люсия 77 экономиканын ичинен 183-орунда турат. Бул рейтинг бизди Латын Америкасы жана Кариб деңизинде жалпысынан 8-орунда, Кариб деңизинде 2-орунда турат. 

Сент-Люсия бизнес жүргүзүү боюнча биринчи отчетко киргенден кийин, 2006-жылдан бери жакшы иш жүргүзүп келатабыз жана бардык эсептер боюнча, кийинки жылдары дагы жакшы орунду ээлейбиз.