Сент-Люсиянын жарандыгы жөнүндө мыйзамдар

Сент-Люсиянын жарандыгы жөнүндө мыйзамдар

Сент-Люсиянын Инвестиция программасы менен жарандыгы 2015-жылдын декабрь айында башталган, 14-жылдын 2015-Мыйзамынын, 24-жылдын 2015-августунда Инвестициялар боюнча жарандык мыйзамынын кабыл алынышы. Мыйзамдын максаты адамдарга Сент-Люсиянын жарандыгын төмөнкү каттоолор аркылуу алуу мүмкүнчүлүгүн берүү. Сент-Люсиядагы квалификациялуу инвестиция жана ушул сыяктуу маселелер боюнча ..