Сент-Люсиянын мамлекеттик облигацияларынын жарандыгы

Сент-Люсиянын мамлекеттик облигацияларынын жарандыгы


Инвестиция жолу менен жарандык пайызсыз Мамлекеттик облигацияларды сатып алуу жолу менен жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул облигациялар катталып, биринчи чыгарылган күндөн тартып беш (5) жылдык мөөнөткө чейин арыз ээсинин атында калууга жана пайыздык чендерди тартпоого тийиш.

Сент-Люсиянын мамлекеттик облигацияларынын жарандыгы

Мамлекеттик облигацияларга инвестициялоо жолу менен жарандык алуу жөнүндө арыз жактырылгандан кийин төмөнкү минималдуу инвестиция талап кылынат:

  • Бир гана арыз берген адам: 500,000 АКШ доллары
  • Жубайына арыз берген арыз ээси: 535,000 АКШ доллары
  • Жолдошу жана башка эки (2) башка багуусундагы багуучулар менен кайрылган арыз берүүчү: АКШ $ 550,000
  • Ар бир кошумча квалификацияга көз каранды: 25,000 АКШ доллары